Werkwijze

Intake

Voordat we gaan lopen vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit intake gesprek krijg je meer informatie over de organisatie en manier waarop de Running-therapie wordt gegeven (waar, wanneer, groepssamenstelling, kleding en schoeisel), stel je doelen op en kun je je vragen stellen.
Er word gevraagd naar je sport en bewegingservaring, daarnaast vragen we je een medische vragenlijst in te vullen.
Na deze intake gaan we graag meteen met je wandelen of rustig joggen!

tmy bewerkt front

Deelname

ToMoveYou start drie keer per jaar een Running-therapie traject: Op 1 september, 1 januari en 1 april.
Tot 1 april kan men “instromen”. Groepen starten met een minimale deelname van 4 personen.
Een intake en eerste loopsessie is altijd individueel.

Duur

Het totale traject bestaat uit 24 sessies gedurende 12 weken. Je volgt 2 keer per week een training bij ToMoveYou en traint een keer per week zelfstandig.
Halverwege vindt een evaluatiegesprek plaats om je voortgang te bewaken en doelen eventueel bij te stellen.

Ademhalingsoefeningen zijn een vast onderdeel van de running-therapie bij ToMoveYou.

Kosten

De kosten voor Running-therapie zijn 300,- euro.
Kosten van Running-therapie voor bedrijven zijn op aanvraag.

Vergoeding

Runningtherapie wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed. Hieronder vind je een overzicht van eventuele mogelijkheden tot vergoeding:

  • Zorgverzekeraars kennen specifieke posten in hun polissen voor bewegingsprogramma’s. Indien je aanvullend verzekerd bent, worden deze kosten volledig of deels vergoed.
  • Werkgevers zijn vaak bereid om samen met hun werknemers te investeren in gezondheid. Onder de noemer personal coaching of persoonlijke ontwikkeling zijn mogelijkheden. Ook zijn er arbeidsverzuim of Fit & Gezond programma’s.
  • Het UWV kent mogelijkheden waarbij Runningtherapie onderdeel kan uitmaken van een re-integratie of behandelprogramma.
  • Mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) hebben mogelijkheden tot vergoedingen in het kader van begeleiding. Een PGB kan aangevraagd worden vanuit de WMO bij de gemeente of vanuit de AWBZ bij het CIZ. Runningtherapie kun je laten vallen onder het ‘vrij besteedbaar bedrag’.
  • Als je een eigen bedrijf hebt, kun je de kosten van de Runningtherapie als aftrekpost opvoeren. Dit kan onder de noemer ‘coachen of persoonlijke ontwikkeling’.

Plaats

Het intakegesprek en de evaluatiegesprekken vinden plaats in het kantoor van ToMoveYou in Engelbert, Groningen.
De verzamelplaats voor de trainingen is of bij het kantoor/Grunopark Harkstede/MFC Engelbert.

Contra-indicaties

Medische redenen als hart en/of vaatklachten of klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat. De huisarts heeft hierin een belangrijke screenings verantwoordelijkheid.

Afsluiting, Follow-up en Nazorg

Na de laatste training volgt een eindevaluatie. Hierin worden de testen en vragenlijsten die ook bij de intake zijn afgenomen uitgevoerd en besproken.
Daarnaast word met je besproken bij welke sport en bewegingsmogelijkheden je kunt/wilt aansluiten om je bereikte resultaten te behouden.
In de eerste 3 maanden na afsluiten van de cursus kun je gratis gebruik maken van e-coaching via de site van ToMoveYou.

Wij gebruiken Cookies

Accepteer deze koekjes om de website zo goed mogelijk te gebruiken en navigeren.